Aktualności grupy STARSZEJ


2020-10-11
E-mail do kontaktu z nauczycielem: te.ponitka@gmail.com
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W NASZEJ GRUPIE        W roku szkolnym 2020/2021 zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego:   ,,Planeta dzieci" - Program Wychowania Przedszkolnego        W roku szkolnym 2020/2021 wprowadzamy dla dzieci opracowanie wydawnictwa WSiP tj." Planeta dzieci" Barbary Dankiewicz, Beaty Gawrońskiej, Iwony Jabłońskiej -Gabrysiak. ,,Planeta dzieci" to cykl zbudowany wokół idei wychowania przez wartości codziennego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiania mu odkrywania własnych możliwości, sensu życia oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy , dobra ...   więcej »
- poznamy litery m, M; l, L; t, T; i, I; wyszukujemy je wśród innych, czytamy sylaby, wyrazy, proste teksty obrazkowo – wyrazowe, -  poznamy bohatera projektu ,,Necio.pl" - robocika Necia, - rozwijamy zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, - - uczymy się szanowania przyrody, budowania więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijania wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – poznajemy sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, owady), - poznajmy rolę owoców i warzyw dla zdrowia, poznamy sposoby ich przechowywania w okresie zimowym, - zwracamy uwagę na ubieranie się stosownie do pogody, - rozwijamy sprawność manualną i grafomotoryczną poprzez nawlekanie, nawijanie, cięcie noży...   więcej »