Aktualności grupy STARSZEJ


Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w czwartek 17 grudnia 2020r.  dzieci przyszły do przedszkola odświętnie ubrane.                                                      Dziękujemy. 
- poznamy litery k, K; y, Y ( utrwalamy poznane o,O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I; d, D; e, E; u, U) wyszukujemy je wśród innych, czytamy sylaby, wyrazy, proste teksty obrazkowo – wyrazowe, podejmujemy próby samodzielnego czytania; - wzbogacimy wiedzę na temat kolejnej pory roku – rozwijamy zainteresowania światem przyrody, - pielęgnujemy tradycje świąteczne – ubierzemy choinkę, poznamy zwyczaje świąteczne, wykonamy, upieczemy i polukrujemy pierniki, posłuchamy i zaśpiewamy znane kolędy, - w ramach zabaw plastycznych i technicznych rozwijamy inwencję twórczą, rozwijamy nasze talenty plastyczne, usprawniamy dłonie, wykorzystujemy różnorodne materiały, - rozwijamy i doskonalimy sprawność grafomotoryczną i pre...   więcej »
-  poznamy litery  d, D; e, E; u, U, ( utrwalamy poznane o,O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I;) wyszukujemy je wśród innych, czytamy sylaby, wyrazy, proste teksty obrazkowo – wyrazowe, podejmujemy próby samodzielnego czytania; -  poszerzymy wiadomości  na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, wzbogacamy  słownik o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm; - poznamy historię Narodowego Świeta Niepodległości; - rozwijamy  zainteresowania własnym regionem, miejscowością –  poznamy tradycje własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce; - rozwijamy koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową  podczas zabaw w KDS, aktywnego sł...   więcej »
2020-10-11
E-mail do kontaktu z nauczycielem: te.ponitka@gmail.com Konsultacje indywidualne z nauczycielem odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w czwartki od godz. 15.30 - 16.30. Można się umówić również w innym terminie dzwoniąc pod numer przedszkola.   
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W NASZEJ GRUPIE        W roku szkolnym 2020/2021 zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego:   ,,Planeta dzieci" - Program Wychowania Przedszkolnego        W roku szkolnym 2020/2021 wprowadzamy dla dzieci opracowanie wydawnictwa WSiP tj." Planeta dzieci" Barbary Dankiewicz, Beaty Gawrońskiej, Iwony Jabłońskiej -Gabrysiak. ,,Planeta dzieci" to cykl zbudowany wokół idei wychowania przez wartości codziennego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiania mu odkrywania własnych możliwości, sensu życia oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy ,...   więcej »
- poznamy litery m, M; l, L; t, T; i, I; wyszukujemy je wśród innych, czytamy sylaby, wyrazy, proste teksty obrazkowo – wyrazowe, -  poznamy bohatera projektu ,,Necio.pl" - robocika Necia, - rozwijamy zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, - - uczymy się szanowania przyrody, budowania więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijania wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – poznajemy sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, owady), - poznajmy rolę owoców i warzyw dla zdrowia, poznamy sposoby ich przechowywania w okresie zimowym, - zwracamy uwagę na ubieranie się stosownie do pogody, - rozwijamy sprawność manualną i grafomotoryczną poprzez nawlekanie, nawijanie, cięcie noży...   więcej »