Aktualności


Szanowni Rodzice, w sytuacji, kiedy przedszkole nie pracuje, a potrzebny jest pilny kontakt z dyrektorem placówki. podaję adres mailowy do kontaktu: brygidamach@gmail.com  
2020-10-19
Drodzy Rodzice, serdecznie dziękujemy za życzenia i upominki, które otrzymaliśmy od dzieci, z okazji Dnia Nauczyciela. Jest nam bardzo miło, że pamiętaliście o nas w tym dniu. Dziękujemy.
Aktualizacja procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Turawie  w stanie zagrożenia epidemicznego – obowiązuje od 1 września 2020 r. przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337). I. WARUNKI ORGANIZOWANIA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII COVID 19 1. Organizacja pracy przedszkola 1.1 Przedszkole czynne jest od godzin...   więcej »
2020-08-27
Drodzy Rodzice, w najbliższym czasie zostaną opracowane procedury postępowania w naszym przedszkolu w oparciu o nowe wytyczne GIS. Proszę o zapoznanie sę z wytycznymi. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja