Aktualności


Zapisywanie dziecka do przedszkola: Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz składania wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami dla dzieci starających się o miejsce w placówce odbywać się będzie w dniach od 21 lutego do 04 marca 2022r. (druki do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.PrzedszkoleTurawa.pl) (dostępne od 18 lutego 2022r)   W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6-letnie zamieszkałe na terenie gminy Turawa. Zapisu dzieci należy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres mailowy przedszkola: pp.turawa@oswiata-turawa.pl lub wrzucić wypełniony wniosek wraz z załącznikami do skrzynki pocztowej (przed wejściem do budynku)&...   więcej »
Szanowni Rodzice, w sytuacji, kiedy przedszkole nie pracuje, a potrzebny jest pilny kontakt z dyrektorem placówki, podaję adres mailowy do kontaktu: brygidamach@gmail.com  
Aktualizacja procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Turawie  w stanie zagrożenia epidemicznego – obowiązuje od 1 września 2021 r.  przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337). I. WARUNKI ORGANIZOWANIA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII COVID 19 1. Organizacja pracy przedszkola 1.1 Przedszkole czynne jes...   więcej »
2020-08-27
Proszę o zapoznanie sę z wytycznymi. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja