Aktualności


Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Turawie na rok szkolny 2021/2022 (rodzice przedłożyli oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do Przedszkola  w Turawie) I etap rekrutacji: Gola Oskar II etap rekrutacji: Bieniawski Fabian Kaczmarczyk Tymoteusz Kopik Hanna Matysek Magdalena Morawski Antoni Mróz Adam Piwowar Jakub Słychań Maria Twardawski Bartosz Wieszołek Alicja     Brygida Mach  
Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Turawie na rok szkolny 2021/2022 (rekrutacja uzupełniająca): Bieniawski Fabian – rocznik 2015 Kaczmarczyk Tymoteusz – rocznik 2018 Konopka Antoni – rocznik 2017 Kopik Hanna – rocznik 2017 Matysek Magdalena – rocznik 2018 Morawski Antoni – rocznik 2017 Mróz Adam – rocznik 2017 Piwowar Jakub – rocznik 2018 Słychań Maria – rocznik 2018 Szafrańska Alicja – rocznik 2018 Twardawski Bartosz – rocznik 2018 Wieszołek Alicja – rocznik 2016   Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Turawie potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Druk do pobrania ze strony internetowej pr...   więcej »
Zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola 01 czerwca 2021r na wspólne gry, konkursy i zabawy zorganizowane z okazji "Dnia Dziecka". W tym dniu odwiedzą nas strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorzu Wielkim. Zapraszamy również na pieczone kiełbaski i wspólne ognisko.
Dyżury wakacyjne przedszkoli Gminy Turawa Przedszkole Lipiec 2021 Sierpień 2021 kontakt Publiczne Przedszkole                             w  Bierdzanach dyżur przerwa pp.bierdzany@oswiata-turawa.pl 77 4213214                 Bierdzany, ul. Szkolna 3a Publiczne Przedszkole                 w Kotorzu Małym dyżur przerwa pp.kotorz@oswiata-turawa.pl   77 4212070        ...   więcej »
Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych Gminy Turawa  w roku 2021 (rok szkolny 2020/2021 Szanowni Państwo, Przedszkola publiczne jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu ustaloną przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. W związku ograniczoną liczbą miejsc oraz obecną s...   więcej »
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i zapisem art. 11b rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o treści: "§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek". Dzieci zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego w Turawie na rok szkolny 2021/2...   więcej »
  Witaj w naszym gronie Droga Mamo, Drogi Tato. Tak to już pora.......Twoje dziecko będzie Przedszkolakiem. Od czego zacząć?   Zapisywanie dziecka do przedszkola: Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz składania wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami dla dzieci starających się o miejsce w placówce odbywać się będzie w dniach od 15 lutego do 05 marca 2021r. (druki do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.PrzedszkoleTurawa.pl) (dostępne od 12 lutego 2021r)   W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6-letnie zamieszkałe na terenie gminy Turawa. Zapisu dzieci należy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres mailowy przedszkola: biuro@...   więcej »
Szanowni Rodzice, w sytuacji, kiedy przedszkole nie pracuje, a potrzebny jest pilny kontakt z dyrektorem placówki. podaję adres mailowy do kontaktu: brygidamach@gmail.com  
Aktualizacja procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Turawie  w stanie zagrożenia epidemicznego – obowiązuje od 1 września 2020 r. przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337). I. WARUNKI ORGANIZOWANIA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII COVID 19 1. Organizacja pracy przedszkola 1.1 Przedszkole czynne jest od godzin...   więcej »
2020-08-27
Drodzy Rodzice, w najbliższym czasie zostaną opracowane procedury postępowania w naszym przedszkolu w oparciu o nowe wytyczne GIS. Proszę o zapoznanie sę z wytycznymi. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja