Aktualności


Szanowni Rodzice, w sytuacji, kiedy przedszkole nie pracuje, a potrzebny jest pilny kontakt z dyrektorem placówki, podaję adres mailowy do kontaktu: brygidamach@gmail.com  
2021-11-10
Konkurs  dla Dzieci i ich Rodziców   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego Przedszkola wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie  pt:   ,,Obrazy z darów natury”   1.  Celem konkursu jest: – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych – zachęcanie do wspólnego spędzania czasu; 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z Rodzicami z Przedszkola Publicznego w Turawie. 3. Termin składania prac do 31.12.2021r. 4.  Warunki uczestnictwa w konkursie: -  praca w formacie nie przekraczającym A3; -  do prac  należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz Rodzica. -  prace składamy u nauczycielek prowadzących grupę, z której jest autor....   więcej »
Aktualizacja procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Turawie  w stanie zagrożenia epidemicznego – obowiązuje od 1 września 2021 r.  przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337). I. WARUNKI ORGANIZOWANIA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII COVID 19 1. Organizacja pracy przedszkola 1.1 Przedszkole czynne jes...   więcej »
2020-08-27
Proszę o zapoznanie sę z wytycznymi. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja