Przedszkole Publiczne w Turawie
ul. Opolska 49
46-045 Turawa

tel. 77 421 25 66

e-mail: pp.turawa@oswiata-turawa.pl

www.PrzedszkoleTurawa.pl