« Aktualności

2020-02-11

Zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Turawie.

 

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W  TURAWIE
            Witaj w naszym gronie Droga Mamo, Drogi Tato.  
                 Tak to już pora… Twoje dziecko będzie Przedszkolakiem.
Od czego zacząć?
Zapisanie dziecka do przedszkola:
Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz składania wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami dla dzieci starających się o miejsce w placówce  odbywać się będzie
w dniach od 20 lutego do  06 marca 2020 r.
(druki do pobrania w kancelarii przedszkola od 20 lutego lub na stronie internetowej przedszkola www.PrzedszkoleTurawa.pl).
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6 letnie zamieszkałe na terenie gminy Turawa.  Zapisu dzieci należy dokonywać w kancelarii przedszkola, tzn. złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami, pobrany z przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola.
Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą w placówce w terminach ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym - termin końcowy 18 czerwca 2020r.
O przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydował wniosek oddany w terminie oraz określone  kryteria zawarte we wniosku. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr: 77 4212 566 lub bezpośrednio w kancelarii dyrektora.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Turawie na rok szkolny 2020/2021:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Od 20 lutego

do 06 marca 2020r

Od 08 maja

do 15 maja 2020r

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 24 marca 2020r

do 02 czerwca 2020r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

27 marca 2020r

05 czerwca 2020r

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Od 30 marca

 do 07 kwietnia 2020r

Od 08 czerwca

do 15 czerwca 2020r

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

 

09 kwietnia 2020r

18 czerwca 2020r