« Aktualności

2020-04-19

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - TERMINY

Od 8 do 15 maja 2020r

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. O złożeniu dodatkowych dokumentów zostaną państwo poinformowani na stronie internetowej przedszkola.

Do 2 czerwca 2020r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 8 do 15 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

18 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.