« Aktualności

2020-05-12

Jak przygotować siebie i dziecko do powrotu do przedszkola

Rodzicu,

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Dzieci przyprowadzane mogą być do przedszkola tylko przez osoby zdrowe.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Rodzice pamiętajcie o zakrywaniu ust i nosa, zakładaniu rękawiczek podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola przed wejściem do szatni, rodzic nie wchodzi do budynku. Podobnie jest z odbieraniem – przygotuj na tą sytuację dziecko.

Przed wejściem do przedszkola oraz w ciągu dnia dziecko będzie miało mierzoną temperaturę – poinformuj o tym dziecko. 

Płyn do dezynfekcji rąk umieszczony przed wejściem do szatni używany jest tylko przez osoby dorosłe. Dzieci myją ręce mydłem i wodą zaraz po wejściu do sali.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w odrębnym pomieszczeniu, rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka. Powiadomiona zostanie właściwa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 

Dzieci leżakują, prosimy dostarczyć 2 niewielkie, lekkie kocyki i małą poduszkę.

Przygotuj dziecko na kontakt z nauczycielem, który będzie miał założoną maseczkę lub przyłbicę.

Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli z dnia 30 kwietnia 2020r.