« Aktualności

2020-08-27

Oświadczenie Rodziców.

Drodzy Rodzice, prosimy o pobranie ze strony internetowej przedszkola Oświadczenia dotyczącego COVIDA-19. (Zakładka: DO POBRANIA - DYREKTOR)

Wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE należy przedłożyć w przedszkolu 01.09.2020r, wprowadzając dziecko do placówki.