« Aktualności

2020-08-27

Rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Kronika przedszkolna — styczeń - Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” w  Warszawie

Witamy po przerwie!

Przed nami trudny rok… Rok w którym wszyscy musimy się nauczyć funkcjonować
 w reżimie sanitarnym oraz w stanie zagrożenia epidemicznego.

Musimy odnaleźć się w tej odmiennej rzeczywistości, dostosować warunki, organizację pracy do  wymagań różnych organów, które niejednokrotnie są trudne do spełnienia. Jednakże dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości dostosować się do wymagań i zapewnić wszystkim bezpieczne warunki  pobytu. 

Wszystkie dzieci kontynuujące i nowoprzyjęte mają prawo do uczęszczania do przedszkola od 1  września. 

Rodzicu oto kilka podstawowych zasad:

1. Do przedszkola przyprowadzaj tylko dziecko zdrowe - bez wyraźnych objawów chorobowych.
2. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
3. Wyjaśnij dziecku, że nie może zabierać do przedszkola zabawek.
4. Przygotuj dziecko na sytuację, że nie będziesz mógł wejść do szatni. Dzieckiem zajmie się osoba dyżurująca w szatni.
Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie dzieci w okresie adaptacyjnym i aby wejść do placówki muszą mieć założoną maseczkę i zdezynfekowane ręce. Z dzieckiem może wejść tylko jeden rodzic/opiekun. Pobyt w sali  może trwać  5-7 minut. Jednocześnie w sali może przebywać maksymalnie troje rodziców/opiekunów.
5. Pamiętaj, aby nie gromadzić się w werandzie przed drzwiami do szatni. Poczekaj na placu zabaw.
6. Po odebraniu dziecka z placówki od razu opuszczaj teren przedszkola.

 

Wierzę, że wspólnie stosując się do ustalonych zasad i obowiązujących obostrzeń sanitarnych rozpoczniemy nowy rok szkolny bezproblemowo.

                                                                               Dyrektor: Brygida Mach

Rekrutacja do przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej w Rzepinie –  pawlow.pl