« Aktualności

2021-02-04

Zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Turawie.

happy kids holding hands, children playing on meadow  -
 
Witaj w naszym gronie Droga Mamo, Drogi Tato.
Tak to już pora.......Twoje dziecko będzie Przedszkolakiem.
Od czego zacząć?
 
Zapisywanie dziecka do przedszkola:
Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz składania wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z oświadczeniami dla dzieci starających się o miejsce w placówce odbywać się będzie
w dniach od 15 lutego do 05 marca 2021r.
(druki do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.PrzedszkoleTurawa.pl)

(dostępne od 12 lutego 2021r)
 
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6-letnie
zamieszkałe na terenie gminy Turawa.
Zapisu dzieci należy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami
na adres mailowy przedszkola:
biuro@przedszkoleturawa.pl
lub wrzucić wypełniony wniosek wraz z załącznikami do skrzynki pocztowej
(przed wejściem do budynku) 

Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą w placówce:
09 kwietnia 2021r (wyniki postępowania rekrutacyjnego)
18 czerwca 2021r (wyniki postępowania uzupełniającego)

O przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydował wniosek oddany w terminie
oraz określone kryteria zawarte we wniosku)
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 77 42 12 566

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Turawie na rok szkolny 2021/2022:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Od 15 lutego 2021r

do 05 marca 2021r
do godziny 15:00

Od 04 maja 2021r

do 20 maja 2021r
do godziny 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 25 marca 2021r

do 08 czerwca 2021r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26 marca 2021r
do godziny15:00

09 czerwca 2021r
do godziny 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Od 26 marca 2021r 

 do 08 kwietnia 2021r
do godziny 15:00

Od 09 czerwca 2021r

do 17 czerwca 2021r
do godziny 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

 

09 kwietnia 2021r
do godziny 15:00

18 czerwca 2021r
do godziny 15:00