« Aktualności

2021-03-26

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Turawie.


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i zapisem art. 11b rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o treści:
"§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek".

Dzieci zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego w Turawie na rok szkolny 2021/2022 według kryteriów obowiązkowych (art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe – Dz.U. z 2020r poz. 910):
  1. Gola Oskar – rocznik 2017
  2. Krawczyszyn Paweł – rocznik 2017
Prosimy rodziców  dzieci o wypełnienie i złożenie oświadczenia woli o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Turawie, do dnia 08.04.2021r do godziny 15:00.
(dokument można pobrać ze strony internetowej przedszkola i złożyć drogą mailową lub wrzucić do skrzynki pocztowej w przedszkolu)

Wnioski dzieci nie zakwalifikowanych w pierwszej turze rekrutacji do Przedszkola Publicznego
w Turawie na rok szkolny 2021/2022 będą rozpatrywane w postępowaniu uzupełniającym.
 

Prosimy o pobranie ze strony internetowej przedszkola i uzupełnienie dodatkowych dokumentów oraz dostarczenie ich do placówki do 20.05.2021r (drogą mailową lub poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej w placówce).