« Aktualności

2021-11-10

Konkurs!!!

Konkurs  dla Dzieci i ich Rodziców
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego Przedszkola wraz z Rodzicami do wzięcia
udziału w konkursie  pt:
 
,,Obrazy z darów natury”
 
1.  Celem konkursu jest:
– rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
– zachęcanie do wspólnego spędzania czasu;
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z Rodzicami z Przedszkola Publicznego w Turawie.
3. Termin składania prac do 31.12.2021r.
4.  Warunki uczestnictwa w konkursie:
-  praca w formacie nie przekraczającym A3;
-  do prac  należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz Rodzica.
-  prace składamy u nauczycielek prowadzących grupę, z której jest autor.
-  zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola.
 5. Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie w holu naszego przedszkola.
 6. Prace  zostaną zwrócone po ich prezentacji i na prośbę autora.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału !!!