« Aktualności

2022-02-01

Zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Turawie.

Zapisywanie dziecka do przedszkola:
Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz składania wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z oświadczeniami dla dzieci starających się o miejsce w placówce odbywać się będzie
w dniach od 21 lutego do 04 marca 2022r.
(druki do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.PrzedszkoleTurawa.pl)

(dostępne od 18 lutego 2022r)
 
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6-letnie
zamieszkałe na terenie gminy Turawa.

Zapisu dzieci należy dokonywać poprzez przesłanie
wypełnionego wniosku wraz z załącznikami
na adres mailowy przedszkola: pp.turawa@oswiata-turawa.pl

lub wrzucić wypełniony wniosek wraz z załącznikami do skrzynki pocztowej
(przed wejściem do budynku) 

Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą w placówce:
18 marca 2022r i 29 marca2022r (wyniki postępowania rekrutacyjnego)
27 maja 2022r (lista dzieci przyjętych do wyznaczonego przedszkola)

O przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydował wniosek oddany w terminie
oraz określone kryteria zawarte we wniosku)
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr
 77 42 12 566
Regulamin rekrutacji znajduje sie w zakładce "O nas"

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Turawie na rok szkolny 2022/2023:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 od 01.02.2022r do 11.02.2022r nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 21.02.2022r
do 04.03.2022r

 
od 04.06.2022r
do 07.06.2022r

 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
do 11.03.2022r do 10.06.2022r
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
18.03.2022r
do godz. 15:00
14.06.2022r
do godziny 15:00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
od 21.03.2022r
 do 25.03.2022r
do godz.15.00
od 15.06. 2022r
do 21.06.2022r
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.
 
29.03.2022r
do godziny 13:00
24.06.2022r
do godziny 13:00
7.  Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący, przedszkolu/oddziale przedszkolnym. do 29.04.2022r nie dotyczy
8. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydatów do wskazanego przez Wójta Gminy Turawa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 29.04.2022r do 25.05.2022r do godz. 15:00 nie dotyczy
9.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do wyznaczonego przedszkola/oddziału przedszkolnego 27.05.2022r  nie dotyczy