« Aktualności

2022-09-21

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nasze przedszkole oferuje dzieciom udział w zajęciach dodatkowych:
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z  języka mniejszości narodowej niemieckiej
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
- religia