« Aktualności grupy STARSZEJ

2020-11-29

Grudzień - nasze plany

- poznamy litery k, K; y, Y ( utrwalamy poznane o,O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I; d, D; e, E; u, U) wyszukujemy

je wśród innych, czytamy sylaby, wyrazy, proste teksty obrazkowo – wyrazowe, podejmujemy próby
samodzielnego czytania;

- wzbogacimy wiedzę na temat kolejnej pory roku – rozwijamy zainteresowania światem przyrody,

- pielęgnujemy tradycje świąteczne – ubierzemy choinkę, poznamy zwyczaje świąteczne, wykonamy,
upieczemy i polukrujemy pierniki, posłuchamy i zaśpiewamy znane kolędy,

- w ramach zabaw plastycznych i technicznych rozwijamy inwencję twórczą, rozwijamy nasze talenty
plastyczne, usprawniamy dłonie, wykorzystujemy różnorodne materiały,

- rozwijamy i doskonalimy sprawność grafomotoryczną i precyzję ruchów podczas kreślenia szlaczków
i wodzenia po śladzie, wycinania, składania papieru, darcia, lepienia,

- ćwiczymy pamięć dowolną przez zapamiętywanie wierszy i krótkich rymowanek,

- poznamy nową piosenkę – ,,Zaczarowany śnieg”,

- wiemy, jak ważna jest wspólna zabawa - bawimy się przy dźwiękach muzyki klasycznej,
utrwalamy poznane układy ruchowe, tańce,

- podczas spacerów, zabaw w ogrodzie hartujemy organizm, ale też doskonalimy samodzielność
podczas zmieniania ubrań. Pamiętamy, że należy ubierać się odpowiednio do pogody,

- rozwijamy ogólną sprawość fizyczną w trakcie ćwiczeń gimnastycznych,

- prowadzimy doświadczenia pomagajace dzieciom ustalać stałość długości; uczymy się mierzyć krokami, dłonią, sznurkiem itp. poznajemy narzędzia pomiaru,

- w dalszym ciągu prowadzimy zabawy na rozszerzenie zakresu dziecięcego liczenia.