« Aktualności grupy STARSZEJ

2020-10-10

Październik - nasze plany

- poznamy litery m, M; l, L; t, T; i, I; wyszukujemy je wśród innych, czytamy sylaby, wyrazy, proste teksty obrazkowo – wyrazowe,

-  poznamy bohatera projektu ,,Necio.pl" - robocika Necia,

- rozwijamy zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, - - uczymy się szanowania przyrody, budowania więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijania wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – poznajemy sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, owady),

- poznajmy rolę owoców i warzyw dla zdrowia, poznamy sposoby ich przechowywania w okresie zimowym,

- zwracamy uwagę na ubieranie się stosownie do pogody,

- rozwijamy sprawność manualną i grafomotoryczną poprzez nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce;

- rozwijamy umiejętności plastyczne, kreatywność podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego, zabaw muzycznych, rytmicznych, ruchowych;

- rozwijamy samodzielności we wszystkich obszarach,

- zwracamy uwagę na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie,

- będziemy rozwijać umiejętności i sprawność grafomotoryczną, pisząc po śladzie i wykonując proste szlaczki litero - podobne, lepiąc z plasteliny.

- rozwijamy umiejętność liczenia; rachowanie konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach, liczmanach, do pamięciowego wyznaczania sumy i różnicy,

- układamy proste rytmy (odczytywanie, kontynuowanie, odtwarzanie za pomocą klaskania, tupania....)

- stosujemy określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni (do góry, na dół, między, nad, pod, na ........)

- utrwalamy cyfry: 1, 2,