« Aktualności grupy STARSZEJ

2020-10-11

Programy i projekty

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W NASZEJ GRUPIE

       W roku szkolnym 2020/2021 zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego:

 

,,Planeta dzieci" - Program Wychowania Przedszkolnego

       W roku szkolnym 2020/2021 wprowadzamy dla dzieci opracowanie wydawnictwa

WSiP tj." Planeta dzieci" Barbary Dankiewicz, Beaty Gawrońskiej, Iwony Jabłońskiej -Gabrysiak.

,,Planeta dzieci" to cykl zbudowany wokół idei wychowania przez wartości codziennego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiania mu odkrywania własnych możliwości, sensu życia oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy , dobra i piękna.Częścią cyklu jest Kącik Dobrego Startu według pof. Marty Bogdanowicz- nowy program wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci , bazujący na cenionej Metodzie Dobrego Startu. Planeta dzieci to również zabawy z kodowaniem, rozwój myślenia matematycznego, a propozycje zabaw z kodowaniem w przemyślany sposób i uporządkowany kształtują umiejętność logicznego myślenia.

 

,, Czyste Powietrze Wokół Nas” Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej:

 

      Program ma charakter profilaktyczny, a przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci

świadomej postawy ochrony zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. 

   Cele główne programu:
-  wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
-  zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

   Organizatorzy Programu:
Główny Inspektor Sanitarny
Państwowa Inspekcja Sanitarna
 

PROJEKT   ,,Necio.pl" – poznajemy internet

        Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat internetu,
zapoznanie ich z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z urządzeń ekranowych i internetu,
oraz uwrażliwienie na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym,
zaufanym osobom.