« Aktualności grupy STARSZEJ

2020-10-31

Listopad - nasze plany

-  poznamy litery  d, D; e, E; u, U, ( utrwalamy poznane o,O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I;) wyszukujemy je wśród innych, czytamy sylaby, wyrazy, proste teksty obrazkowo – wyrazowe, podejmujemy próby samodzielnego czytania;
-  poszerzymy wiadomości  na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, wzbogacamy  słownik o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
- poznamy historię Narodowego Świeta Niepodległości;
- rozwijamy  zainteresowania własnym regionem, miejscowością –  poznamy tradycje własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce;

- rozwijamy koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową  podczas zabaw w KDS, aktywnego słuchania muzyki, zabaw z wykorzystaniem metody ,,Edukacja przez Ruch " Doroty Dziamskiej;
-  organizujemy i prowadzimy zabawy z kodowaniem;
-   poznamy dalsze losy robocika Necika;
-  rozwijamy   kreatywność  podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego, zabaw muzycznych, rytmicznych, słuchania utworów muzyki poważnej, zabaw  ruchowych;
- rozwijamy sprawność manualną i grafomotoryczną  podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, darcia, kreślenia linii po śladzie, kropkach i wykonując szlaczki litero- podobne w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami, lepiąc z plasteliny;
-  rozwijamy  zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw badawczych i  doświadczeń;
-  rozwijamy  samodzielność we wszystkich obszarach min. podczas ubierania i rozbierania (zapinanie suwaków i guzików), posługiwania się sztućcami podczas posiłków (nóż i widelec);
- wychodzimy na spacery, korzystamy z podwóraka przedszkolnego - zwracamy  uwagę na ubieranie się stosownie do pogody;
- kształtujemy pojęcia liczby naturalnej - poznajemy znaki graficzne kolejnych cyfr;
- badamy równoliczność zbiorów, wprowadzamy znaki: >,<,=;
- wspomagamy rozwój operacyjnego myślenia (ustalamy stałość liczby elementów w zbiorze; ustalamy równoliczność zbiorów przez przeliczanie i łączenie w pary; ustawiamy po kolei i numerujemy)


 Pomysły dla  rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:
– wspólnie aktywnie wykorzystywać czas na świeżym powietrzu, np. wykonać latawiec, zwracać uwagę na siłę wiatru, badać kierunek wiatru;
– wspólnie spędzać czas wolny, np. grać w planszówki;
– pozwolić dziecku na rozwijanie zainteresowań, hobby: kolekcjonowanie czegoś, gromadzenie, wymianę z rówieśnikami;
– prowokować dziecko do rozmów z rodzicami czy dziadkami na temat hobby, zainteresowań: zachęcić dziecko do zadawania pytań, czy rodzicom/dziadkom zmieniły się zainteresowania, co ciekawego kolekcjonowali, gdzie i dlaczego trzymali skarby itp.;
– wymyślać zabawy z użyciem poznanych liter (o, O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I; d, D; e, E; u, U) – układać sylaby, wyrazy, odczytywać je;
– bawić się w wyszukiwanie wyrazów rozpoczynający się określoną głoską;
– wyszukiwać w tekście poznane litery, układać wyrazy z poznanych liter, odczytywać je;
– wspólnie wykonywać prace plastyczne (abstrakcyjne), łączyć barwy, tworzyć kolory pochodne, malować farbami, pastelami, łączyć plastelinę w różnych kolorach;
– czytać książki, rozmawiać na temat ich treści, opowiadać ją własnymi słowami, szukać morału.