Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu: (rok szkolny 2020/2021)

1. Język mniejszości narodowej niemieckiej: grupa starsza (6 zajęć po 30 min.):
środa: w godz. 12:00 - 15:30;
czwartek: w godz. 9:00 - 10:00

grupa młodsza: ( 6 zajęć po 15 min.):
środa: w godz.11:00 - 12:00;
czwartek: w godz. 6:30 - 9:00.

2. Język angielski:

grupa starsza: poniedziałek: 13:15 - 13:45; czwartek: 13:15 - 13:45

grupa młodsza: poniedziałek: 8:40 - 9:10; wtorek: 8:40 - 9:10 

3. Katecheza 

grupa starsza: wtorek: 12:30 - 13:00 piątek: 13:15 - 13:45

4. Indywidualne zajęcia logopedyczne

wtorek i czwartek: 7:00 - 9:00; 13:00 - 15:30.