Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu: (rok szkolny 2019/2020)

1. Język mniejszości narodowej niemieckiej: grupa starsza (6 zajęć po 30 min.):
czwartek: w godz. 12:00 - 15:30; 14:30 - 15:30;
piątek: w godz. 8:30 - 10:00

grupa młodsza: ( 6 zajęć po 20 min.):
czwartek: w godz.11:00 - 12:00;
piątek: w godz. 6:30 - 8:30.

2. Język angielski:

grupa starsza: poniedziałek: 13:45 - 14:15; czwartek: 9:30 - 10:00

grupa młodsza: poniedziałek: 8:30 - 9:00; piątek: 14:45 - 15:15 

3. Katecheza 

grupa starsza: wtorek: 8:00 - 8:30 piątek: 8:00 - 8:30

4. Indywidualne zajęcia logopedyczne

wtorek i czwartek: 7:00 - 9:00; 13:00 - 15:30.