Ramowy rozkład dnia.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu (grupa młodsza)

6:30 - 8:00 - schodzenie się dzieci; zabawa dowolna wynikajaca z zainteresowań dziecka; zajęcia dodatkowe.

8:00 - 8:30 - zabawa dowolna; praca indywidualna z dziećmi; pomoc dzieci w przygotowaniu do zajęć.

8:30 - 9:00 - porządkowanie sali; zabiegi higieniczno - sanitarne; przygotowanie do śniadania.

9:00 - 9:30 - śniadanie.

9:30 - 10:00 - zajęcia organizowane z całą grupą.

10:00 - 11:30 - zabawy swobodne organizowane w ogrodzie przedszkolnym lub w sali; spacery; wycieczki.

11:30 - 12:00 - przygotowanie do obiadu; czynności samoobsługowe i porządkowe; zabiegi higieniczne.

12:00 - 12:30 - obiad.

12:30 - 13:00 - czynności samoobsługowe w łazience; przygotowanie do odpoczynku.

13:00 - 14:15 - leżakowanie.

14:15 - 14:30 - czynności samoobsługowe i higieniczne; przygotowanie do podwieczorku.

14:30 - 15:00 - podwieczorek.

15:00 - 16:30 - aktywność własna dzieci; gry i zabawy dydaktyczne; zajęcia dodatkowe; zabawy w ogrodzie przedszkolnym i w sali.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu (grupa starsza).

8:00 - 8:30 - schodzenie się dzieci; zabawa dowolna wynikająca z zainteresowan dziecka; praca indywidualna z dziećmi; pomoc dzieci w przygotowaniu do zajęć.

8:30 - 9:00 - porządkowanie sali; zabiegi higieniczno - sanitarne;przygotowanie do śniadania.

9:00 - 9:15 - śniadanie.

9:15 - 9:30 - czynności higieniczno - sanitarne w łazience.

9:30 - 10:30 - zajęcia organizowane z całą grupą.

10:30 - 11:45 - zabawy swobodne w sali bądź organizowane w ogrodzie przedszkolnym.

11:45 - 12:00 - przygotowanie do obiadu; czynności samoobsługowe i porządkowe; zabiegi higieniczne.

12:00 - 12:30 - obiad.

12:30 - 13:00 - czynności samoobsługowe i porządkowe; zabiegi higieniczne.

13:00 - 14:15 - zabawy dowolne na świeżym powietrzu; zajęcia dodatkowe.

14:15 - 14:30 - czynności samoobsługowe i higieniczne; przygotowanie do podwieczorku

14:30 - 15:00 - podwieczorek.

15:00 - 15:30 - aktywność własna dzieci; gry i zabawy dydaktyczne; zabawy w ogrodzie przedszkolnym i w sali.