Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA MŁODSZA

Tematyka:
 1. Nowy Rok
 2. Sporty zimowe
 3. Dzień Babci i Dzień Dziadka
 4. Karnawał
Nasze ważne dni:
 1. Urodziny Marysi (1.01.)
 2. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (24.01.)
 
Cele ogólne:
 • przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • nabywanie coraz większej samodzielności
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych
 • stopniowe nabywanie coraz szerszego zasobu słownictwa
 • poznanie literatury dziecięcej
 • odtwarzanie z pamięci wierszy i piosenek
 • wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
 • nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk atmosferycznych
 • doskonalenie i rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie czynności myślenia
 • wykorzystanie zmysłów w poznawaniu otoczenia
 • dostrzeganie prostych związków przyczynowo - skutkowych
 • słuchanie różnego rodzaju muzyki
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
 • dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu
 • swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach
 • podejmowanie działalności konstrukcyjnej
 • zwracanie uwagi na potrzeby innych
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
Piosenka dla Babci i  Dziadka
http://youtu.be/3c3pPq_0nMI