Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA MŁODSZA

Tematyka:
 1. Mała i duża ojczyzna
 2. Przygotowania do zimy
 3. Nasze ciało
 
Nasze ważne dni:
 1. Dzień postaci z bajek (4.11)
 2. Urodziny: Oskara (1.11), Marcysi (3.11), Bartosza (7.11) i Hani (10.11
 3. Dzień kredki (22.11)
 4. Dzień pluszowego misia (25.11)
 5. Andrzejki (29.11)
 
Cele ogólne:
 • nabywanie coraz większej samodzielności
 • przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie
 • dostrzeganie różnic między dobrem a złem
 • nabywanie świadomości obywatelskiej
 • poznanie literatury dziecięcej
 •  nabywanie coraz szerszego słownictwa
 • odtwarzanie z pamięci wierszy i piosenek
 • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania
 • poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie i przestrzeganie ich
 • coraz dłuższe koncentrowanie się na materiale edukacyjnym
 • rozwijanie czynności myślenia
 • poprawne posługiwanie się nazwami części ciała
 • wykorzystanie zmysłów w poznawaniu otoczenia
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku
 • dostrzeganie prostych związków przyczynowo - skutkowych
 • słuchanie różnego rodzaju muzyki
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych
 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu
 • poznawanie zwierząt i roślin spotykanych w najbliższym otoczeniu
 • posługiwanie się podstawowymi terminami z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
 • swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach
 • podejmowanie działalności konstrukcyjnej
 • wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
 • dostrzeganie piękna w otaczającym nas świecie