Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

Tematyka na styczeń:
  1. Nadchodzi  Nowy Rok
  2. Sporty zimowe
  3. Dzień Babci i  Dzień Dziadka
  4. Karnawał

Nasze ważne dni:


1.  Urodziny Larisy
2. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka


Cele ogólne:

1.Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
2.Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu..
3.Rozwijanie samodzielności.
4.Kształtowanie wrażliwości sensorycznej.
5.Rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu zimą. Dobieranie ubrań zgodnie z aktualną porą roku.
6.Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny. Celebrowanie świat. związanych z rodziną, podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami rodziny.
7.Odgrywanie ról w przedstawieniach muzycznych i teatralnych.
8.Nazywanie własnych emocji i wyrażanie ich w różnych formach aktywności.
9.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.
10.Interesowanie się pisaniem.
11.Rozumienie rytmicznej organizacji w czasie i przestrzeni.
12.Poznanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
13.Zabawy badawcze.
14.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
15.Uważne słuchanie i spostrzeganie.
16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.
17.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.
18.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
19.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.
20.Czytanie globalne wyrazów.
21.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.
22.Poznanie liter: l,L,u,U,s,S,b,B.