Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

.

TEMATYKA:

 

1.Skok w Nowy Rok.

2.Wszędzie biało.

3.Babcia i Dziadek.

4.Zimowe zabawy.

 

 

Cele ogólne:

 

1Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

2.Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu..

3.Rozwijanie samodzielności.

4.Kształtowanie wrażliwości sensorycznej.

5.Rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu zimą. Dobieranie ubrań zgodnie z aktualną porą roku.

6.Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny. Celebrowanie świat związanych z rodziną, podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami rodziny.

7.Odgrywanie ról w przedstawieniach muzycznych i teatralnych.

8.Nazywanie własnych emocji i wyrażanie ich w różnych formach aktywności.

9.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.

10.Interesowanie się pisaniem.

11.Rozumienie rytmicznej organizacji w czasie i przestrzeni.

12.Poznanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

13.Zabawy badawcze.

14.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

15.Uważne słuchanie i spostrzeganie.

16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.

17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

18.Doskonalenie percepcji słuchowej.

19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.

22.Czytanie globalne wyrazów.

23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.

24.Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych.

25.Poznanie liter: Pp, y, Bb.

26.Słuchanie tekstów literackich.

27.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.

28.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.