Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

LUTY
 
1.Kiedy patrzę w niebo.
 
2.Karnawał.

 
 
 Cele ogólne:
 
1Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
2.Rozwijanie ciekawości poznawczej dziecka budzenie zainteresowań kosmosem, planetami i gwiazdami.
3.Rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu zimą. Dobieranie ubrań zgodnie z aktualną porą roku.
4.Rozwijanie poczucia przynależności do grypy. Celebrowanie świąt nietypowych: Walentynki, Dzień Kota, Dzień Dinozaura. Czynne uczestnictwo w przygotowaniach do Balu.
5.Nazywanie własnych emocji i wyrażanie ich w różnych formach aktywności.
6.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.
7.Interesowanie się pisaniem.
8.Rozumienie  rytmicznej organizacji w czasie i przestrzeni.
9.Utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
10.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
11.Uważne słuchanie i spostrzeganie.
12.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.
13.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
14.Doskonalenie percepcji słuchowej.
15.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.
16.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
17.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się  - doskonalenie kompetencji językowych.
18.Czytanie globalne wyrazów.
19.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.
20.Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych.
21.Poznanie liter: Nn, Ss.
22.Słuchanie tekstów literackich.
23.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.
24.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.