Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

Marzec

1.Oznaki wiosny.

2.Wszystko rośnie.

3.Witamy cię wiosno.

4.Pracowita wiosna.

 

Cele ogólne:

 

 

1.Kształtowanie postaw społecznych, empatii i zrozumienia.

2.Odróżnianie dobra od zła.

3.Rozwijanie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej, utrwalenie nazw ptaków oraz wiosennych kwiatów.

4.Wzbogacanie wiadomości na temat aktualnej pory roku.

5. Dobieranie ubrań zgodnie z aktualną porą roku oraz pogodą.

6.Rozwijanie poczucia przynależności do lokalnych tradycji – poznanie tradycji związanych z powitaniem wiosny.

7.Rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia.

8.Nazywanie własnych emocji i wyrażanie ich w różnych formach aktywności.

9.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.

10.Interesowanie się pisaniem.

11.Rozumienie rytmicznej organizacji w czasie i przestrzeni.

12.Utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

13.Zabawy badawcze.

14.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

15.Uważne słuchanie i spostrzeganie.

16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.

17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

18.Doskonalenie percepcji słuchowej.

19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.

22.Czytanie globalne wyrazów.

23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.

24.Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych.

25.Poznanie liter: Gg. Rr, Cc.

26.Słuchanie tekstów literackich.

27.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.

28.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.
 

 

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM

O WOJNIE?

 

Obserwując obecną sytuację w Ukrainie, wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, przestraszeni i przytłoczeni. To z kolei odbija się na dzieciach, które również odczuwają niepokój. Jak zatem wytłumaczyć dziecku, to co się dzieje?

-Najważniejszą zasadą jest mówienie dzieciom prawdy.

-Odpowiadamy na ich pytania adekwatnie do ich wieku.

-Aktywnie słuchamy- skupiamy się na tym co dziecko ma do powiedzenia, na jego emocjach.

-Można powiedzieć, że jest ktoś taki na świecie kto robi złe rzeczy, że tak nie można.

-Należy zaznaczyć, że na świecie są inni ludzie, którzy chcą tej wojnie zapobiec, że dbają o nasze bezpieczeństwo, że my też możemy pomóc.

-Nie należy zapominać o swoich emocjach i powiedzieć, że ludzie się boją i jest to normalne uczucie.

-Należy ograniczyć dostęp do różnych treści, które są w mediach, nieodpowiednich dla dzieci w tym wieku. -Należy uważać co mówimy przy dziecku, nie wyolbrzymiać, nie wybiegać za bardzo w przyszłość.

-Dziecko musi mieć świadomość, że w tej chwili jest bezpieczne i to wszystko kiedyś się skończy.

 

 

Źródło: parenting.pl