Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

Kwiecień

 

1.Święta wielkanocne.

 

2.Chronimy środowisko.

 

3.Na wsi.

 

Cele ogólne:

 

1.Kształtowanie postaw społecznych, empatii i zrozumienia.

2.Odróżnianie dobra od zła.

3.Rozwijanie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej.

4.Rozwijanie zachowań proekologicznych.

5.Budzenie poczucia odpowiedzialności za świat przyrody.

6.Rozwijanie poczucia przynależności do lokalnych tradycji – poznanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

7.Rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia.

8.Nazywanie własnych emocji i wyrażanie ich w różnych formach aktywności.

9.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.

10.Interesowanie się pisaniem.

11.Interesowanie się sztuką.

12.Utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

13.Zabawy badawcze.

14.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

15.Uważne słuchanie i spostrzeganie.

16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.

17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

18.Doskonalenie percepcji słuchowej.

19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.

22.Czytanie globalne wyrazów.

23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.

24.Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych.

25.Poznanie liter: Jj, Ww.

26.Słuchanie tekstów literackich.

27.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.

28.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.