Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

     CZERWIEC
 
 
1.Dzień dziecka.
 
2.Wakacje tuż tuż.
 
3.Kolory lata.
 
4.Do widzenia przedszkole.

 
 
 
 
 
 
Cele ogólne:
 
1.Kształtowanie postaw społecznych, empatii i zrozumienia.
2.Rozpoznawanie i nazywanie emocji.
3.Rozwijanie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej.
4.Poznanie praw i obowiązków.
5.Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny i grupy przedszkolnej.
6.Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w domu, nad wodą, w kontaktach z obcymi.
7.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.
8.Interesowanie się pisaniem.
9.Interesowanie się sztuką.
10.Interesowanie się książkami.
11.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
12.Uważne słuchanie i spostrzeganie.
13.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.
14.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
15.Doskonalenie percepcji słuchowej.
16.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.
17.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
18.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się  - doskonalenie kompetencji językowych.
19.Czytanie globalne zdań.
20.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
21.Aktywne uczestniczenie w życiu grupy.
22.Poznanie liter: Zz, Hh.
23.Rozwijanie talentów artystycznych.
24.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.
25.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.