Pomiń nawigację

Tematyka

 1. W świecie wyobraźni
 2. Mała i duża ojczyzna
 3. Przygotowania do zimy
 4. Nasze ciało

Nasze ważne dni

 1. Dzień postaci z bajek
 2. Pieczenie rogali Marcińskich
 3. 11 listopada Święto Niepodległości
 4. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 5. Zajęcia z robotyki
 6. Dzień Kredki
 7. Dzień pluszowego misia
 8. Andrzejki

Cele na listopad

 1. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych..
 2. Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.
 3. Rozwijanie samodzielności.
 4. Kształtowanie wrażliwości sensorycznej.
 5. Obserwowanie zjawisk w przyrodzie jesienią.
 6. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie i poszanowanie symboli narodowych.
 7. Poznanie ważnych miejsc na mapie Polski.
 8. Dzielenie się wrażeniami z odbioru różnych dzieł sztuki.
 9. Rozwijanie zainteresowań czytaniem.
 10. Porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą werbalnych i poza werbalnych środków wyrazu.
 11. Porządkowanie elementów według ich rosnącej i malejącej liczby.
 12. Posługiwanie się pojęciami: najwięcej, najmniej.
 13. Tworzenie i kontynuowanie rytmów.
 14. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
 15. Tworzenie zbiorów według cech jakościowych.
 16. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.
 17. Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
 18. Doskonalenie percepcji słuchowej.
 19. Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.
 20. Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
 21. Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.
 22. Czytanie globalne wyrazów.
 23. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.
 24. Poznanie liter: Tt,Mm,Dd,Yy.
 25. Słuchanie tekstów literackich.
 26. Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.
 27. Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, wykorzystanie materiałów przyrodniczych, kształtowanie umiejętności improwizacji plastycznej.