Pomiń nawigację

Tematyka

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień w ogrodzie
 3. Jesienny krajobraz
 4. Deszczowa pogoda

Nasze ważne dni

 1. Akcja #sadziMY
 2. Sprzątamy dla Polski
 3. Wycieczka rowerowa
 4. Teatrzyk Blaszany Bębenek
 5. Warsztaty Energia Odnawialna i sesja fotograficzna
 6. Wycieczka do gospodarstwa agroturystyki
 7. Dzień edukacji narodowej
 8. Pasowanie na starszaka

Cele ogólne na październik:

 1. Integracja grupy, doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
 2. Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.
 3. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, próby formułowania wniosków.
 4. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, poznawanie drzew liściastych.
 5. Poznanie i obserwowanie zjawisk w przyrodzie jesienią.
 6. Rozwijanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego.
 7. Poznanie zwierząt żyjących w lesie i w parku, przejawianie wobec nich życzliwości i troski.
 8. Zna i stosuje się do zasad ochrony przyrody, jest świadomy roli przyrody w życiu człowieka.
 9. Poznanie zasad prawidłowego odżywiania się.
 10. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 11. Porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą werbalnych i poza werbalnych środków wyrazu.
 12. Porządkowanie elementów według ich rosnącej i malejącej liczby.
 13. Posługiwanie się pojęciami: najwięcej, najmniej.
 14. Tworzenie i kontynuowanie rytmów.
 15. Mierzenie długości.
 16. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
 17. Tworzenie zbiorów według cech jakościowych.
 18. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.
 19. Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
 20. Doskonalenie percepcji słuchowej.
 21. Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.
 22. Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
 23. Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.
 24. Czytanie globalne wyrazów.
 25. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.
 26. Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych.
 27. Poznanie litery Oo,Aa,Ii,Ee.