Pomiń nawigację

Tematyka

 1. Moi koledzy i koleżanki
 2. W naszym przedszkolu
 3. Każdy inny, wszyscy potrzebni
 4. Jesteśmy bezpieczni

Nasze ważne dni

 1. Dzień kropki
 2. Dzień Przedszkolaka
 3. Pierwszy dzień Jesieni
 4. Dzień chłopaka
 5. Igrzyska bez barier
 6. Urodziny Antka i Kubusia

Cele ogólne na wrzesień:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersze i piosenki

 1. "Gdy zamierzasz przejść ulicę na chodniku przystań bokiem,
  popatrz w lewo bystrym okiem, skieruj w prawo wzrok sokoli,
  znów w lewo spójrz powoli.
  Jezdnia wolna - więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie. "

 2. "Jeśli bardzo chcesz czarować, musisz znać magiczne słowa.
  Proszę oto pierwsze z nich , co otwiera wszystkie drzwi.
  Przepraszam- drugie ważne słowo, sprawie że uśmiech wraca na nowo.
  I dziękuję słowo trzecie, po nim cudnie jest na świecie.
  Proszę, przepraszam i dziękuję to najważniejsze słowa,
  musisz je ćwiczyć wytrwale, by nimi zaczarować."