Pomiń nawigację

Aktualności

Grafika grupy uśmiechniętych dzieci


Witaj w naszym gronie Droga Mamo, Drogi Tato.

Tak to już pora... Twoje dziecko będzie Przedszkolakiem,

Od czego zacząć?


Zapisywanie dziecka do przedszkola:
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Turawa Nr OR.0050.11.2024 ogłaszamy rekrutację do Publicznego Przedszkola w Turawie.

Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz składania wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami dla dzieci starających się o miejsce w placówce odbywać się będzie w dniach

od 26 lutego do 8 marca 2024 r.

(druki do pobrania w placówce lub w zakładce "Do pobrania": Dyrektor będą dostępne od 19 lutego 2024 r.)

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6-letnie zamieszkałe na terenie gminy Turawa.

Zapisu należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w kancelarii przedszkola lub wrzucenie do skrzynki pocztowej (przed wejściem do budynku).


Listy dzieci przyjętych do przedszkola (wyniki postępowania rekrutacyjnego) wywieszone będą w placówce:

18 marca 2024 r. - lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

29 marca 2024 r. - lista dzieci przyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym

6 maja 2024 r. - lista dzieci przyjętych do wyznaczonego przedszkola


O przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydował wniosek oddany w terminie oraz określone kryteria zawarte we wniosku, a w końcowym etapie potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia miejsca w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 77 42 12 566 lub mailowo [email protected]

Regulamin rekrutacji: Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

LUTY – KALENDARZ WYDARZEŃ

01.02.24r – Zebranie z rodzicami, podsumowujące I półrocze,

godz. 16.30.

05.02.24r – Warsztaty z robotyki dla grupy starszej.

08.02.24r – Bal Karnawałowy dla dzieci.

09.02.24r – Dzień Pizzy.

12.02.24r – Warsztaty z robotyki dla grupy młodszej.

14.02.24r – Walentynki – Dzień życzliwości i serdeczności.

Nasze przedszkole oferuje dzieciom udział w zajęciach:

 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z języka mniejszości narodowej niemieckiej
 • religia
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • praca wspierająca
 • praca z dzieckiem zdolnym

W naszym przedszkolu nauczyciele mają czas na indywidualne konsultacje z rodzicami.
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o sukcesach, osiągnięciach lub trudnościach swoich dzieci.
Grupa młodsza
wtorek 15.30 - 16.30 (wychowawca grupy)
poniedziałek 15.30 - 16.30 (nauczyciel pracujący w grupie)
Grupa starsza
czwartek 12.30 - 13.30 (wychowawca grupy)
Logopeda
wtorek i czwartek 16.00 - 16.30
Dyrektor
wtorek 11.00 - 11.30
środa 15.30 - 16.00

Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o przybyciu na konsultacje. W razie potrzeby można umówić się na inny termin.

Kronika wydarzeń

Dane kontaktowe:

Przedszkole Publiczne w Turawie

adres46-045 Turawa, ul. Opolska 49

telefon77 421 25 66

e-mail[email protected]