Pomiń nawigację

Aktualności

LISTOPAD – KALENDARZ WYDARZEŃ

6.11. – Dzień Postaci z Bajek (grupa starsza).

7.11. – Dzień Dyni (grupa młodsza).

8.11.-9.11 – Pieczemy rogale na Św. Marcina.

10.11. – uczestniczymy w akcji Szkoła do Hymnu.

13.11. – Dzień Jeża (grupa młodsza).

22.11. – Dzień Kredki (grupa starsza).

24.11 - Dzień Pluszowego Misia.

29.11 – 30.11 - Zabawy Andrzejkowe

W listopadzie realizujemy projekt „Szkoła Pamięta”

Nasze przedszkole oferuje dzieciom udział w zajęciach:

 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z języka mniejszości narodowej niemieckiej
 • religia
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • praca wspierająca
 • praca z dzieckiem zdolnym

W naszym przedszkolu nauczyciele mają czas na indywidualne konsultacje z rodzicami.
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o sukcesach, osiągnięciach lub trudnościach swoich dzieci.
Grupa młodsza
wtorek 15.30 - 16.30 (wychowawca grupy)
poniedziałek 15.30 - 16.30 (nauczyciel pracujący w grupie)
Grupa starsza
czwartek 12.30 - 13.30 (wychowawca grupy)
Logopeda
wtorek i czwartek 16.00 - 16.30
Dyrektor
wtorek 11.00 - 11.30
środa 15.30 - 16.00

Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o przybyciu na konsultacje. W razie potrzeby można umówić się na inny termin.

Dane kontaktowe:

Przedszkole Publiczne w Turawie

adres46-045 Turawa, ul. Opolska 49

telefon77 421 25 66

e-mail[email protected]