Pomiń nawigację

Grupa młodsza

6:30 a.m. - 7:30 a.m.

Schodzenie się dzieci, zabawa dowolna wynikająca z zainteresowań dziecka.

7:30 a.m. - 8 a.m.

Zabawa dowolna, praca indywidualna z dziećmi, praca wspierająca, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia i zabawy poranne..

8 a.m. - 8:30 a.m.

Porządkowanie sali, zabiegi higieniczno - sanitarne, przygotowanie do śniadania.

8:30 a.m. - 9 a.m.

Śniadanie.

9 a.m. - 10:15 a.m.

Zajęcia organizowane z całą grupą.

10:15 a.m. - 10:30 a.m.

Prace porządkowe po zajęciach.

10:30 a.m. - 10:45 a.m.

Drugie śniadanie.

10:45 a.m. - 11:45 a.m.

Zabawy swobodne organizowane w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.

11:45 a.m. - noon

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience

noon - 12:30 p.m.

Obiad.

12:30 p.m. - 1 p.m.

Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do odpoczynku.

1 p.m. - 2:15 p.m.

Leżakowanie.

2:15 p.m. - 2:30 p.m.

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

2:30 p.m. - 3 p.m.

Podwieczorek.

3 p.m. - 4:30 p.m.

Aktywność własna dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym i w sali.

Grupa starsza

8 a.m. - 8:15 a.m.

Schodzenie się dzieci, zabawa dowolna wynikająca z zainteresowań dziecka, praca indywidualna i wspierająca z dziećmi, ćwiczenia i zabawy poranne.

8:15 a.m. - 8:30 a.m.

Porządkowanie sali, zabiegi higieniczno - sanitarne, przygotowanie do śniadania.

8:30 a.m. - 9 a.m.

Śniadanie.

9 a.m. - 9:15 a.m.

Czynności higieniczno - sanitarne w łazience.

9:15 a.m. - 10:15 a.m.

Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą.

10:15 a.m. - 10:30 a.m.

Prace porządkowe po zajęciach.

10:30 a.m. - 10:45 a.m.

Drugie śniadanie.

10:45 a.m. - 11:45 a.m.

Zabawy swobodne organizowane w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.

11:45 a.m. - noon

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience.

noon - 12:30 p.m.

Obiad.

12:30 p.m. - 12:45 p.m.

Czynności samoobsługowe i porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience.

12:45 p.m. - 2:15 p.m.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci, zajęcia dodatkowe, praca wspierająca, indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym.

2:15 p.m. - 2:30 p.m.

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

2:30 p.m. - 3 p.m.

Podwieczorek.

3 p.m. - 3:30 p.m.

Aktywność własna dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym i w sali.